logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5663
Meno kňaza : Rederer, Ján
Pcmeno kňaza : redererjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 887
Poradie : 192520
Citát : Rederer Joannes.Leutschoviensis. 1760. in alumnatum Budensem pro theologia susceptus. 1762. cooperator in Szomolnok, 1763. vicarius in Felka. 1775. factus parochus in Majerk, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Scepus.
Preklad : Rederer Ján. Z Levoče. V r. 1760 bol prijatý do budínskeho alumnátu na štúdium teológie. V r. 1762 bol kaplánom v Smolníku, v r. 1763 vikárom vo Veľkej pri Poprade. V r. 1775 sa stal farárom v Majerke, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.