logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5623
Meno kňaza : Rajeczi, Pavol
Pcmeno kňaza : rajeczipavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 883
Poradie : 192120
Citát : Rajeczi Paulus.1527. investitus parochus in Némethi in cottu Hont. investitus in locum defuncti Joannis Rosenberger. Occurrit usque 1561. (Ex notis Georgii Palkovics.)
Preklad : Rajeczi Pavol. V r. 1527 bol ustanovený za farára v Nemciach v Hontianskej župe na miesto zosnulého Jána Rosenbergera. Tam pôsobil až do r. 1561. (Zo záznamov Juraja Palkoviča.)