logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41809
Meno kňaza : Porubský, Ján
Pcmeno kňaza : porubskyjan1893
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 152
Poradie : 4210
Citát : 208. Porubský M. Joannes. Natus 20. I. 1893 in Prievidza.
1916 ordinatus, Cooperator in Oščadnica, suplens in Lu-
tiša, Cooperator in Oščadnica, 1917 int. Administrator
in Zliechov, 1918 Cooperator in Oščadnica, 1921 Ad-
ministrator in spiritualibus, dein int. Administrator in
Čadca, Cooperator in Čadca, 1922 in H. Vadičov, 1923
in examine Pro-Synodali approbatus, Cooperator in No-
váky, 1924 Praes. sed. schol, in fil. V. Lehota, 1928 int.
Admin. in D. Mariková, 1933 Parochus in Žirany, 1941
V. A. D. hon. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 26

Číslo záznamu : 43343
Meno kňaza : Porubský, Ján
Pcmeno kňaza : porubskyjan1893
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 165
Poradie : 3350
Citát : Porubský M. Joannes. Natus 1893 in Prievidza. 1916 ordi-
natus, Cooperator in Oščadnica, suplens in Lutiša, Coo-
perator in Oščadnica, 1917 int. Administrator in Zliechov,
1918 Cooperator in Oščadnica, 1921 Administrator in
spiritualibus, dein int. Administrator in Čadca, Coopara-
tor in Čadca, 1922 in H. Vadičov, 1923 in examine
Pro-Synodali approbatus, Cooperator in Nováky, 1924
Praes. sed. schol, in fil. V. Lehota, 1928 int. Admin.
in D. Mariková, 1933 Parochus in Žirany. --- --- --- 26