logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5354
Meno kňaza : Pierstl, Ondrej
Pcmeno kňaza : pierstlondrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 862
Poradie : 189430
Citát : Pierstl Andreas.Natus in Szebeléb. Theologiam in Pázmáneo terminavit. 5. Mart. 1727. investitus parochus in Némethi in cottu Hont, ibi 1731. Joannes Ujvendéghy peregit visitatonem, qui de parocho, quod sit annor. 30. Hinc 1. Apr. 1743. in Szebeléb una VADiac. distr. Hont sup. † 27. Jun. 1768. ibidem.
Preklad : Pierstl Ondrej. Narodil sa v Sebechleboch. Teológiu ukončil v Pázmáneu. 5. marca 1727 bol ustanovený za farára v Hontianskych Nemciach, kde v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 30 rokov. Od 1. apríla 1743 bol v Sebechleboch dekanom hornohontianskeho dištriktu. Tam † 27. júna 1768.

Číslo záznamu : 61291
Meno kňaza : Pierstl, Ondrej
Pcmeno kňaza : pierstlondrej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1078
Poradie : 17420
Citát : PIERSTL, Ondrej (* ? Sebechleby, okr. Krupina -+ 27.6.1768 Sebechleby) - dekan, rekatolizátor.
Dátum jeho narodenia nepoznáme. Filozofiu i teológiu študoval ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni, kde dosiahol stupeň magistra filozofie. Pôsobil ako farár v Hontianskych Nemciach (1727) a v Sebechleboch (1743), kde sa neskôr stal i dekanom. Napísal a vydal polemickú protireformačnú prácu Compendium controversiarum... (Príručka pre kňazov..., Trnava 1761), ktorú zostavil podľa starších prác viacerých jezuitských autorov.
Lit.: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s.459; Zelli-ger. A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s.398.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL