logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5340
Meno kňaza : Philippovics, Ján
Pcmeno kňaza : philippovicsjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 860
Poradie : 189290
Citát : Philippovics Joannes.14. Oct. 1666. investitus in Polonka, successorem 1684. nactus. Asseritur 1695. parochum fuisse in Némethi in cottu Hont.
Preklad : Philippovics Ján. 14. októbra 1666 bol ustanovený v Polomke, v r. 1684 dostal nástupcu. Tvrdí sa, že v r. 1695 bol farárom v Hontianskych Nemciach.