logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29829
Meno kňaza : Petriczovitz
Pcmeno kňaza : petriczovitz
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 155
Poradie : 12530
Citát : Petriczovitz
Po 1660 bol farárom v Kľačne. /Regestum animarum Dominii Bajmócz./