logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 49892
Meno kňaza : Pavol(1332,Rajec)
Pcmeno kňaza : pavol1332rajec
Meno farnosti : Rajec
Pcmeno farnosti : rajec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 184
Poradie : 47670
Citát : [Paulus sacerdos ecelesie Sancti Ladislai de Raya] iuratus dixit beneficium non ultra [marcam et mediam, solvit VIII.] grossos.
Preklad : Pavol, kňaz kostola sv. Ladislava v Rajci, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 8 grošov.