logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 51406
Meno kňaza : Pavol(Bačka,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332backa
Meno farnosti : Boťany
Pcmeno farnosti : botany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 251
Poradie : 62810
Citát : Item Paulus sacerdos Sancte Marie de Bachka iuratus solvit [VIII. grossos.]
Preklad : Pavol, kňaz z (kostola) sv. Márie z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) prísažne zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 54249
Meno kňaza : Pavol(Bačka,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332backa
Meno farnosti : Boťany
Pcmeno farnosti : botany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 323
Poradie : 91240
Citát : Item Paulus de Bachka solvit X. grossos.
Preklad : (Kňaz) Pavol z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) zaplatil 10 grošov.