logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28278
Meno kňaza : Pavlík, Michal
Pcmeno kňaza : pavlikmichal
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 140
Poradie : 15220
Citát : Pavlík Michal, Mons., n. 23. 8. 1892 v Zavare, o. 13. 6. 1916, kapl. Radošovce, 1919 kapl. Šaštín, Radošovce, 1920 spr. f. tamže, 1922 spr. f. Ludanice, 1929 spr. f. Zbehy, 1932 spr. f. a f. Zavar, dekan, asesor. prosynod. sudca, cenzor kníh, konzultor, bisk. šk. komisár, páp. komorník, 1978 n. o. v Zavare.

Číslo záznamu : 64676
Meno kňaza : Pavlík, Michal
Pcmeno kňaza : pavlikmichal
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Pavlík Michal, Mons. nar. 23.8.1892 v Zavare, ord. 13.6.1916; kap. Radošovce, 1919 Šaštín, Radošovce; adm. 1920 tamtiež, 1922 Ludanice, 1929 Zbehy, 1932 Zavar; far. tamtiež; dekan; asesor; prosynod. sudca; cenzor kníh; konzultor; bisk.šk.komisár; páp.komorník; n.o. 1978 Zavar; + 27.5.1980

Číslo záznamu : 67183
Meno kňaza : Pavlík, Michal
Pcmeno kňaza : pavlikmichal
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 291
Poradie : 4230
Citát : Pavlik Michaël, nat. 23. Aug. 1892 in Zavar; ord. 13. Jun.
1916. Coop. in Radošovce; 1919 in Šaštín; 1919 admin.
in Radošovce; 1922 parochus in Ludanice 1929 in Zbehy,
1932 in Zavar, 1932 Index prosynod.

Číslo záznamu : 67850
Meno kňaza : Pavlík, Michal
Pcmeno kňaza : pavlikmichal
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 358
Poradie : 3830
Citát : Pavlík Michaël, nat. Zavar 23. Aug. 1892, ord. Esztergom 13. Jun. 1916, vic. coop. Radošovce, 1919 Šaštín, Radošovce, vic. oec. Radošovce, 1922 Ludanice, 1923 par. Ludanice, 1929 Zbehy, 1932 Zavar, iudex prosyn., adiutor insp. supr. schol., 1934 censor libr., 1940 vic. for. Distr. Sered et Urmín, 1941 insp. schol. Distr. Trnava-rus, camer. S. S. ad hon., 1943 par. consultor, 1944 vic. for. Distr. Trnava-rus.