logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5100
Meno kňaza : Paukovics, Mikuláš
Pcmeno kňaza : paukovicsmikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 843
Poradie : 186890
Citát : Paukovics Nicolaus.7. Maji 1655. parochus in Nagy-Senkvicz, ubi 1673. ecclesia per Hiacynthum Mocripodáry consecrata. Ibi operatus est usque 1682.
Preklad : Paukovics Mikuláš. 7. mája 1655 bol farárom v Šenkviciach, kde v r. 1673 Hiacynthus Mocripodáry posvätil kostol. Tam pracoval až do r. 1682.