logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5037
Meno kňaza : Palotai, Abrahám
Pcmeno kňaza : palotaiabraham1630
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 838
Poradie : 186260
Citát : Palotai Abraham.Occurrit 1630. parochus in Palást. Interfuit 4. et 5. Oct. ejusd. a. synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae.
Preklad : Palotai Abrahám. V r. 1630 bol farárom v Plášťovciach. 4. a 5. októbra toho roka sa zúčastnil na synode, slávenej Petrom Pázmáňom v Trnave.