logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42745
Meno kňaza : Otrokóczy, Joannes
Pcmeno kňaza : otrokoczyjoannes
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Otrokóczy, Joannes - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Bytčica, Riečnica, Zubák, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44145
Meno kňaza : Otrokóczy, Joannes
Pcmeno kňaza : otrokoczyjoannes
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 7210
Citát : Otrokóczy, Ján — kňaz Nitrianskej diecézy.
Vieme o ňom, že niekedy pred rokom 1832 bol farárom v Bytčici. Farárom bol aj v Lazoch pod Makytou, Zubáku a v Riečnici.