logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 60441
Meno kňaza : Németh, Romuald Ján, OSB
Pcmeno kňaza : nemethromualdjanosb
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/knazi/ [10.4.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 3000
Citát : nar. 19.2.1899 v Agyagosszergény, ord. 29.6.1923; n.o. (1971) Chľaba; + 3.6.1975

Číslo záznamu : 70198
Meno kňaza : Németh, Romuald Ján, OSB
Pcmeno kňaza : nemethromualdjanosb
Názov knihy : Trnava 1965/sept
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 750
Citát : Romuald Németh, farár, Trávnik,