logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4632
Meno kňaza : Mucina, Tomáš
Pcmeno kňaza : mucinatomas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 803
Poradie : 182210
Citát : Muczina Thomas.18. Jul. 1748. missus pro cooperatore ad Oszlány. 24. Maji 1749. investitus parochus in Zsdány, cum qua parochia incorporatus est neo-erectae dioecesi Neosoliensi. 1779. illam resignavit, reversus ad ADioecesim, victitavit Tirnaviae, ubi et † 24. Aug. 1800.
Preklad : Muczina Tomáš. 18. júla 1748 bol poslaný za kaplána do Oslian. 24. mája 1749 bol ustanovený za farára v Ždani, s touto farnosťou bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V r. 1779 sa jej zriekol, vrátil sa do arcidiecézy, býval v Trnave, kde aj † 24. augusta 1800.

Číslo záznamu : 29692
Meno kňaza : Mucina, Tomáš
Pcmeno kňaza : mucinatomas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 142
Poradie : 11160
Citát : Mucina Tomáš
N. 1722. Študoval v Komárne, Bratislave, Trnave a teol. vo Viedni. 1748 kaplán v Oslanoch, 1749 farár v H. Ždani, s ktorou bol inkardinovaný do BBB. Kúpil si zemiansku kúriu v Bernátovciach, ktorú však skoro zanechal a 1779 vrátil sa do ostr. AD. Živoril v Trnave. Z. 24.VIII.1800. /HD H. Ždaňa/

Číslo záznamu : 31123
Meno kňaza : Mucina, Tomáš
Pcmeno kňaza : mucinatomas
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 71
Poradie : 5580
Citát : Mucina Tomáš
Pri zriadení BBB bol F v H. Ždani. Odišiel do OAB.