logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4577
Meno kňaza : Molitoris, Pavol
Pcmeno kňaza : molitorispavol1634
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 799
Poradie : 181660
Citát : Molitoris, alias Gyöngyösi Paulus.Ex ordine canonic. reg. s. Augustini ad obsequia ADioec. transsumtus. Occurrit 1634. parochus in Nagy-Megyer. Usque 1647. fuit parochus in l. r. citte Szent-György. Hoc a. obtinuit Tótgurab, ubi usque 1650. operatus.
Preklad : Molitoris, alias Gyöngyösi Pavol. Z rehole augustiniánov bol prijatý do služieb arcidiecézy. V r. 1634 bol farárom vo Veľkom Mederi. Až do r. 1647 bol farárom v slobodnom kráľovskom meste Svätý Jur. V tom roku obdržal Slovenský Grob, kde pracoval až do r. 1650.