logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4312
Meno kňaza : Mauksch, Michal
Pcmeno kňaza : maukschmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 778
Poradie : 179010
Citát : Mauksch, vel Mauchs Michael.Theologiae tres a. qua saecularis absolvit Tirnaviae, quartum in Pázmáneo. Inde 12. Jul. 1761. missus pro cooperatore ed Vág-Ujhely. Hinc obtinuit parochiam Hradist. Inde 1782. Nagy-Szelezsény. Exhinc vero 19. Apr. 1785. nominatus in Némethi cottu Bars. Ob avulsam filialem Berzencze in parochiam erectam proventus parochi imminuti, quos resarcire cum effectu studuit. † 25. Nov. 1802. Fuit conv. s. Benedicti conventualis.
Preklad : Mauksch alebo Mauchs Michal. Tri roky teológie absolvoval ako svetský študent v Trnave, štvrtý v Pázmáneu. 12. júla 1761 bol poslaný za kaplána do Nového Mesta nad Váhom. Nato obdržal farnosť Hradište pod Vrátnom, v r. 1782 Veľké Sľažany. 19. apríla 1785 bol menovaný do Nemiec v Tekovskej župe. Kvôli odlúčeniu filiálky Breznica nastali vo farnosti problémy, ktoré sa snažil napraviť. † 25. novembra 1802. Bol konventuálom kláštora sv. Benedikta.