logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4262
Meno kňaza : Matej (Hájniky, 1551)
Pcmeno kňaza : matej1551hajniky
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 774
Poradie : 178510
Citát : Mathias.Occurrit 1551. parochus in Hájnik. (Schemat. hist. Neosol. 1867. 104.)
Preklad : Matej. V r. 1551 bol farárom v Hájnikách. (Schemat. hist. Neosol. 1867. 104.)

Číslo záznamu : 29584
Meno kňaza : Matej (Hájniky, 1551)
Pcmeno kňaza : matej1551hajniky
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 129
Poradie : 10080
Citát : Matej
1551 spomína sa ako farár v Hájnikách. NSP