logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44717
Meno kňaza : Márczy, Franciscus
Pcmeno kňaza : marczyfranciscus
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1180
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Márczy Franciscus, Praep. Can. | 1792 | 1815 |10

Číslo záznamu : 63005
Meno kňaza : Márczy, Franciscus
Pcmeno kňaza : marczyfranciscus
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 182
Poradie : 2090
Citát : František Xaver Máczy (Fraňo, Márczy), šľachtic, nar. 1.10.1792 v Bánovciach nad Bebravou, otec Adam, matka Joanna, rod. Tomkay. Vieme o ňom, že pôsobil vo farnosti Dolné Lelovce v rokoch 1822 - 1838, potom bol až do roku 1864 farárom v Novákoch (jeho príchodom do Novák boli Dolné Lelovce pripojené k jeho novému pôsobisku). Už počas lelovského účinkovania získal tu nového patróna nováckej farnosti. Bol komfortný, nekonfliktný typ kňaza, povinnosti si plnil vzorne a upozornil na seba osobným bezúhonným životom i vzdelaním, z čoho vyplýva aj jeho neskoršie vymenovanie za prepošta a kanonika. V roku 1864 sa spomína ako opát, účastník konsekrácie nového farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košeci biskupom Augustínom Roškovánim, zomrel 2.4.1875.

Číslo záznamu : 65851
Meno kňaza : Márczy, Franciscus
Pcmeno kňaza : marczyfranciscus
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 76
Poradie : 3180
Citát : Marci František Xaver (Márczy).
Narodil sa 1.12.1792 v Hlbokom nad Váhom. Po filozofických štúdiách v Nitre a teologických v Pešti bol 12.12.1815 ordinovaný. Kaplánom bol v Horných Vesteniciach a Novákoch. Farárom bol v Dolných Lelovciach (1822 — 1831) a Novákoch (1831 — 1864). R. 1860 bol menovaný za titulárneho prepošta v Pestújhely a r. 1864 za sídelného kanonika. Zomrel 2.4.1875.