logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4061
Meno kňaza : Magnovics, Ján
Pcmeno kňaza : magnovicsjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 757
Poradie : 176500
Citát : Magnovics Joannes.Occurrit 1647. parochus in Vajka. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay hoc a. confecto. Habuit tunc filiales Szent-Györgyúr et Szent-Andrásfalva. Operatus est postea in Fel-Bár, tum in Lózs in cottu Sopron.
Preklad : Magnovics Ján. V r. 1647 bol farárom vo Vojke nad Dunajom. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. Vtedy mal filiálky Svätý Júr a Báč. Neskôr pracoval v Hornom Bare, potom v Lózsi v Šopronskej župe.