logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 291
Meno kňaza : Macko, Peter (1911-1978)
Pcmeno kňaza : mackopeter1911
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Macko Peter. n. 19. XI. 1911 v Nemečkách, o. 7. III. 1937, správca fary v Udiči.

Číslo záznamu : 41757
Meno kňaza : Macko, Peter (1911-1978)
Pcmeno kňaza : mackopeter1911
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 143
Poradie : 3690
Citát : 157. Macko Petrus. Natus 19. XI. 1911 in Nemečky, 1937
ordinatus, Cooperator in Kys. Nové Mesto, 1940 in Bá-
novce n/Bebr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 96

Číslo záznamu : 42003
Meno kňaza : Macko, Peter (1911-1978)
Pcmeno kňaza : mackopeter1911
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 327
Poradie : 44520
Citát : Macko Peter, n. 19. 11, v Nemečkách o. 7. 3. 1937, kapl. Kys. N. Mesto, 1940 kapl. Bánovce n. B., 1945 spr. f. Beluša, 1946 spr. f. Petrovice, 1952 spr. f. Udiča, 1976 def. vinculi.

Číslo záznamu : 42004
Meno kňaza : Macko, Peter (1911-1978)
Pcmeno kňaza : mackopeter1911
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 529
Poradie : 56270
Citát : Macko Peter, spr. farnosti v Udiči, člen DLK a defensor vinculi nitr. tribunálu umrel 4. VIII. 1978.

Číslo záznamu : 43298
Meno kňaza : Macko, Peter (1911-1978)
Pcmeno kňaza : mackopeter1911
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 158
Poradie : 2900
Citát : M.

Macko Petrus. Natus 1911 in Nemečky. 1937 ordinatus, Coo-
perator in Kys. Nové Mesto. --- --- --- --- --- --- 79