logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4001
Meno kňaza : Lukáš (Nováky, 1559)
Pcmeno kňaza : lukas1559novaky
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 752
Poradie : 175900
Citát : Lucas.Occurrit 1559. plebanus in Novák, de quo visitator notavit: „Est sine uxore, catholicus totus.“
Preklad : Lukáš. V r. 1559 bol farárom v Novákoch, o ktorom vizitátor zaznamenal: „Nemá manželku, je katolík.“