logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3768
Meno kňaza : Lukácsy, Juraj
Pcmeno kňaza : lukacsyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 733
Poradie : 173570
Citát : Lakácsy Georgius.Occurrit 1647. praepositus et parochus in Novák, cum filiabus Alsó-Lelócz et Podhragy.
Preklad : Lakácsy Juraj. V r. 1647 bol prepoštom a farárom v Novákoch, s filiálkami Dolné Lelovce a Podhradie.

Číslo záznamu : 4019
Meno kňaza : Lukácsy, Juraj
Pcmeno kňaza : lukacsyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 753
Poradie : 176080
Citát : Lukácsy Georgius.Occurrit 1647. praepositus et parochus in Novák. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.
Preklad : Lukácsy Juraj. V r. 1647 bol prepoštom a farárom v Novákoch. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya.

Číslo záznamu : 62986
Meno kňaza : Lukácsy, Juraj
Pcmeno kňaza : lukacsyjuraj
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 180
Poradie : 1900
Citát : Georgius Lakácsy, prepošt, vieme, že z farnosti Nováky spravoval od roku 1647 filiálky Dolné Lelovce a Podhradie.