logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4007
Meno kňaza : Lučánsky, Juraj
Pcmeno kňaza : lucanskyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 752
Poradie : 175960
Citát : Lucsánszky Georgius.6. Jul. 1697. investitus parochus in Felső-Attrak. 1700. Dilatatum est sanctuarium sumtibus relictae Pauli Orban. 4. Sept. ejusd a. asservabat Josephus Pongrácz visitationem, qui parochum admonuit, ne uxores auditorum meretrices appellet. Hinc 16. Maji 1706. investituram accepit pro l. r. citte montana Neosoliensi, quum curatores e societate Jesu per Rákóczyanos expulsi. Pro auxiliis et institutione prolium Franciscani evocati. Sed 1709. iterum Societate Jesu reducta, ille recedere debuit. 29. Jun. 1712. investitus in Polonka. Inde vero 14. Febr. 1719. in Jolsva. Ibi 1721. inquisitio peracta. Operatus est usque 1729.
Preklad : Lučánsky Juraj. 6. júla 1697 bol ustanovený za farára v Horných Otrokovciach. V r. 1700 bola rozšírená svätyňa s ostatkami Pavla Orbana. 4. septembra toho roka Jozef Pongrácz vo vizitácii napomínal farára, aby nevolal manželky poslucháčov smilníčkami. 16. mája 1706 prijal úrad v slobodnom kráľovskom vrchárskom meste Banská Bystrica, kde nastúpil po jezuitoch, vyhnaných Rákóczyovcami. Na pomoc zavolali františkánov. Ale v r. 1709 sa znovu vrátila Spoločnosť Ježišova, on musel ustúpiť. 29. júna 1712 bol ustanovený v Polomke. Potom 14. februára 1719 v Jelšave. Tam sa v r. 1721 konalo vyšetrovanie. Pracoval až do r. 1729.

Číslo záznamu : 29522
Meno kňaza : Lučánsky, Juraj
Pcmeno kňaza : lucanskyjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 123
Poradie : 9460
Citát : Lučánsky Juraj
1687 farár v H. Otrokovciach, 1706 v BB, kde nastúpil do vyhnaných jezuitoch, ale 1709 zase musel odísť, keď sa vrátili jezuiti.