logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64432
Meno kňaza : Lakatos Imrich
Pcmeno kňaza : lakatosimrich
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Lakatos Imrich nar. , ord. ; nat. Ekei lfi. Au.~. 1916, ord. 15. Jun. 1941, vic. coop. Gúta, 1944 cur. castr., 1947 vic. coop. 1-Iolič, Rado.šiná, I948 vic. coop. Vrbové

Číslo záznamu : 67741
Meno kňaza : Lakatos Imrich
Pcmeno kňaza : lakatosimrich
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 349
Poradie : 2740
Citát : Lakatos Emericus, nat. Ekel 16. Aug. 1916, ord. Esztergom 15. Jun. 1941, vic. coop. Gúta, 1944 cur. castr., 1947 vic. coop. Holič, Radošiná, 1948 vic. coop. Vŕbové.

Číslo záznamu : 69001
Meno kňaza : Lakatos Imrich
Pcmeno kňaza : lakatosimrich
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1090
Citát : 17./ Imrich Lakatos, kaplán v Kolárove, za kaplána do Bojnej s pridelením do Trstíc a Kráľovho Brodu ako adjútor /9842/52, 3.IX./,

Číslo záznamu : 69063
Meno kňaza : Lakatos Imrich
Pcmeno kňaza : lakatosimrich
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 250
Citát : Imrich Lakatos za správcu fary do Trstíc / 892/53,6.II./

Číslo záznamu : 69617
Meno kňaza : Lakatos Imrich
Pcmeno kňaza : lakatosimrich
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 390
Citát : Imrich Lakatos, správca fary v Trsticiach, do Váhoviec /č. 3169/58, 2.- 1.VII.1958/.