logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42644
Meno kňaza : Ladislaides, Ján
Pcmeno kňaza : ladislaidesjan
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Ladislaides, Joannes - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Košeca, Nemšová, Rajec, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 43966
Meno kňaza : Ladislaides, Ján
Pcmeno kňaza : ladislaidesjan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 5340
Citát : Ladislaides, Ján (* – + 1757) — kňaz Nitrianskej diecézy, kanonik.
Vieme že bol farárom v Košeci, Nemšovej, Ilave a od roku 1721 v Rajci. V roku 1732 ho vymenovali za kanonika a v roku 1735 ho povolali do Nitry.

V Rajci dal nad svätyňou postaviť vežičku s malým zvonom. V roku 1733 dal nadmurovať vežu kostola o ďalšie podlažie a na vežu dal novú vyššiu strechu. V tom čase v rajeckej farnosti bolo 4003 katolíkov a 382 evanjelikov.
Ako rajecký farár robil 3. augusta 1733 z poverenia Biskupského úradu v Nitre vizitáciu Žilinskej farnosti.

Číslo záznamu : 65823
Meno kňaza : Ladislaides, Ján
Pcmeno kňaza : ladislaidesjan
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 71
Poradie : 2900
Citát : Ladislaides Ján.
Narodil sa r. 1692 v Trenčíne. Farárom bol v Nemšovej (1717 — 1718), Košeci (1718 — 1721) a Rajci (1721 — 1735). R. 1732 bol menovaný za čestného a r. 1735 za sídelného kanonika. Neskôr sa stal titulárnym opátom čöpöfeöjským. V kapitule bol dekanom. Riadil aj Kňazský seminár (1748 — 1753). Následne bol vikárom a oficiálom biskupa Imricha Esterháziho. Získal veľké zásluhy pri zveľadení a právnej ochrane kapitulského majetku. Je autorom cenného rukopisu Nomina..., mapujúceho personálne dejiny farností diecézy. Založil viacero zbožných fundácií. Zomrel 10.1.1757.