logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3688
Meno kňaza : Kuna, Pavol (-1760)
Pcmeno kňaza : kunapavol1760
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 726
Poradie : 172770
Citát : Kuna Paulus.Natus in Egerszegh. Qua alumnus semin. Mariani 1735. baccal. 1736. magister philosophiae. 13. Maji 1740. investitus parochus in Besse. Inde 11. Maji 1742. investitus in Nagy-Hind, ubi usque 1745. operatus est. 1. Mart. 1750. missus pro cooperatore ad Jolsva. 31. Jul. 1754. investitus parochus in Harkács, ubi † 10. Jan. 1760.
Preklad : Narodil sa v Jelšovciach. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1735 bakalárom, v r. 1736 magistrom filozofie. 13. mája 1740 bol ustanovený za farára v Beši. 11. mája 1742 bol ustanovený vo Veľkých Chyndiciach, kde pracoval až do r. 1745. Od 1. marca 1750 bol kaplánom v Jelšave. 31. júla 1754 bol ustanovený za farára v Hrkáči čiže Gemerskej Vsi, kde † 10. januára 1760.