logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37319
Meno kňaza : Kravarík, Július
Pcmeno kňaza : kravarikjulius
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 10730
Citát : KRAVARÍK, Július
* nar. 8.10.1901 Košice, ord. 29.6.1972, +8.3.1972 Kecerovce
* 1928 kaplán Parchovany, 1929 Humenné, 1931 administrátor Plavnica, 1933 Kecerovce.
* AACass Necrologium, č. 432. Sch. 1925, s. 36; 1928, s. 33; 1934, s. 22; 1938, s. 221; 1943, s. 243; 1948, s. 90.>