logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3437
Meno kňaza : Kovács, Imrich (1835-po r. 1894)
Pcmeno kňaza : kovacsimrich1835
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 704
Poradie : 170260
Citát : Kovács de Torna Emericus.Natus 17. Apr. 1835. Tornae in cottu Veszprém. Philosophiam Jaurini, juridicam Posonii ac theologiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1860. ordinatus. Cooperatorem egit in Kürth et ab 1862. in Gúta. 1871. constitutus admin. in Bajta. Hinc 28. Nov. 1872. admin. et 3. Aug. 1874. inv. parochus in Alistál.
Preklad : Narodil sa 17. apríla 1835 v Torni vo Vesprémskej župe. Filozofiu študoval v Rábe, právo v Bratislave a teológiu v Ostrihome. 29. júla 1860 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Strekove a od r. 1862 v Kolárove. V r. 1871 sa stal administrátorom v Bajtave. Odtiaľ sa 28. novembra 1872 stal administrátorom a 3. augusta 1874 farárom v Dolnom Štále.