logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 69517
Meno kňaza : Koszták, Pavol
Pcmeno kňaza : kosztakpavol
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 820
Citát : Pavol Koszták, správca fary v Gbeloch, do Bajču /č.4517/57, 27.IX— 1.X.57 /.

Číslo záznamu : 69770
Meno kňaza : Koszták, Pavol
Pcmeno kňaza : kosztakpavol
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1120
Citát : Pavol Koszták, správca fary v Bajči, do Kolárova /č.4255/59, 1.X.1959/.

Číslo záznamu : 69839
Meno kňaza : Koszták, Pavol
Pcmeno kňaza : kosztakpavol
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 100
Citát : Pavol Koszták, správca fary v Kolárove, do Veľkého Cetína /č.696/60, 29.II.-1.III.1960/. .