logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3367
Meno kňaza : Kopfmiller, Ján
Pcmeno kňaza : kopfmillerjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 699
Poradie : 169560
Citát : Kopfmiller Joannes.Tirnaviensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1725. baccalaureus et 1727. magister philosophiae. Theolohgiam tertio a. in eodem semin. 1729. absolvit et ex eadem baccalaureus graduatus. Cooperatorem, item succentorem egit Tirnaviae. 30. Jan. 1732. investitus parochus in Alsó-Diós. Hinc 23. Nov. 1736. in Dejtha. Ibidem 1755. visitationem peregit Joannes Galgóczy, qui de parocho: „Annor. 51. et a vita exemplari et a moribus incorruptis laudatur.“ † 20. Jul. 1759.
Preklad : Trnavčan. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1725 stal bakalárom a v r. 1727 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 1729 po treťom ročníku a stal sa bakalárom. Pôsobil v Trnave ako kaplán a záložník. 30. januára 1732 bol ustanovený za farára v Dolných Orešanoch, 23. novembra 1736 v Dechticiach. Tam v r. 1755 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi zaznamenal: „51 ročný a chvália ho za príkladný život a neporušené mravy.“ † 20. júla 1759.

Číslo záznamu : 60800
Meno kňaza : Kopfmiller, Ján
Pcmeno kňaza : kopfmillerjan
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 140
Citát : JÁN KOPFMILLER

kaplán v Myjave 1731
(farár: Š.Nedecký)
( * ?1704 Trnava; + 20.7.1759 )

Narodil sa v Trnave. Ako študent v seminári sv.Štefana sa v r.1725 stal bakalárom a v r.1727 magistrom filozofie. Štúdia teológie v tom istom seminári ukončil tretím ročníkom v r.1729. Kaplánom bol v Trnave. Podľa záznamu v myjavskej matrike prišiel 16.8.1731 ako kaplán spolu so Štefanom Nedeckým na Myjavu prevziať kostol od evanjelikov a pôsobil tam do sviatku sv.Martina (11.11.1731). 30.1.1732 bol ustanovený za farára v Dolných Orešanoch, potom 23.11.1736 v Dechticiach. Pri vizitácii r.1755 Ján Galgóczy uvádza, že mal 51 rokov, bol príkladného života a (?) chorobou nezlomený. Zomrel 20.7.1759.

Pramene:

Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 6, 67, 699
Farské matriky - Štátny oblastný archív, Bratislava: nr.arch.1507