logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3493
Meno kňaza : Könözsy, Juraj
Pcmeno kňaza : konozsyjuraj1797
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 709
Poradie : 170820
Citát : Könözsy Georgius.Natus 23. Apr. 1797. Theologiam in semin. Mariano 1821. absolvit. 1822. et 1823. in instituto presbyterorum transegit Strigonii. 27. Jun. 1822. ordinatus. Cooperatorem egit in Szelőcze a. uno et in Varbó. 7. Nov. 1827. ibi Samuel Rudnyánszky peregit ADnalem visitationem. † 14. Aug. 1861.
Preklad : Narodil sa 23. apríla 1797. Teológiu absolvoval v r. 1821 v seminári Marianum. Roky 1822 a 1823 prečkal v kňazskom seminári v Ostrihome. 27. júna 1822 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil rok v Seliciach a vo Varbó. 7. novembra 1827 tam Samuel Rudnyánszky vykonal archidiakonskú vizitáciu. † 14. Aug. 1861.