logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28105
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 124
Poradie : 13490
Citát : Komáromy Štefan, n. 13. 6. 1920 v Dyčke, o. 1. 1. 1945 ,kapl. Šurany, Galanta, 1946 kapl. N. Zámky, 1948 kapl. Piešťany, Šahy, 1950 kapl. Piešťany, 1962 spr. f. Hor. Streda.

Číslo záznamu : 64337
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Komáromy Štefan nar. 13.6.1920 v Dyčke-Vrábľoch, ord. 1.1.1945; kap. Šurany, 1945 Stará Ďala-Hurbanovo, 1945 Galanta; duchovný správca nemocnice, prof. náb.na gymnáziu 1946 Nové Zámky; kap. 1948 Piešťany, 1948 Šahy, 1951 Piešťany, (1958-1960 Veľké Kostoľany); adm. 1962 Horná Streda; far. 1999 tamtiež; + 11.8.2002, pochovaný v Dyčke-Vrábľoch

Číslo záznamu : 67709
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 346
Poradie : 2420
Citát : Komáromy Stephanus, nat. Dyčka 13. Jun. 1920, ord. Eszergom 1. Jan. 1945, vic. coop. Šurany, Galanta, 1946 Nové Zámky (simul cur. Nosoc. et doc. relig. Gymn.)