logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28105
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 124
Poradie : 13490
Citát : Komáromy Štefan, n. 13. 6. 1920 v Dyčke, o. 1. 1. 1945 ,kapl. Šurany, Galanta, 1946 kapl. N. Zámky, 1948 kapl. Piešťany, Šahy, 1950 kapl. Piešťany, 1962 spr. f. Hor. Streda.

Číslo záznamu : 64337
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Komáromy Štefan nar. 13.6.1920 v Dyčke-Vrábľoch, ord. 1.1.1945; kap. Šurany, 1945 Stará Ďala-Hurbanovo, 1945 Galanta; duchovný správca nemocnice, prof. náb.na gymnáziu 1946 Nové Zámky; kap. 1948 Piešťany, 1948 Šahy, 1951 Piešťany, (1958-1960 Veľké Kostoľany); adm. 1962 Horná Streda; far. 1999 tamtiež; + 11.8.2002, pochovaný v Dyčke-Vrábľoch

Číslo záznamu : 67709
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 346
Poradie : 2420
Citát : Komáromy Stephanus, nat. Dyčka 13. Jun. 1920, ord. Eszergom 1. Jan. 1945, vic. coop. Šurany, Galanta, 1946 Nové Zámky (simul cur. Nosoc. et doc. relig. Gymn.)

Číslo záznamu : 68448
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 262
Poradie : 2370
Citát : KOMÁROMY Štefan, dekan,
nar.: 13. 6. 1920 v Dyčke-Vrábťoch, ord.: 1.1. 1945, adresa: 91624 Horná Streda, č.d. 121.
Pôsobiská: Šurany 1945 kaplán, Stará Ďala-Hurbanovo 1945
kaplán, Galanta 1945 kaplán, Nové Zámky 1946 duchovný správca nemocnice, profesor náboženstva na gymnáziu, Piešťany 1948 kaplán, Šahy 1948 kaplán, Piešťany 1951 kaplán, Horná Streda 1962 farár

Číslo záznamu : 69985
Meno kňaza : Komáromy, Štefan
Pcmeno kňaza : komaromystefan
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 100
Citát : Komáromy Štefan, kaplán v Piešťanoch, do Hornej Stredy /č. 1131/62, 3 - 15.IV.1962/