logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3307
Meno kňaza : Koleda, Mikuláš
Pcmeno kňaza : koledamikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 692
Poradie : 168960
Citát : Koleda Nicolaus.Rajeczeneis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1751. baccalaureus et 1752. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in eodem semin. 1755. terminavit. 9. Nov. ejusdem a. missus pro cooperatore Stomfam. 31. Mart. 1757. investitus parochus in Lamacs. † 12. Dec. 1764. ibidem. Aetatis 34. ex hectica.
Preklad : Z Rajca. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1751 stal bakalárom a v r. 1752 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1755 po treťom ročníku. 9. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Stupavy. 31. marca 1757 bol ustanovený za farára v Lamači. Tam † 12. decembra 1764 vo veku 34 rokov na horúčku.