logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3210
Meno kňaza : Királyi, Alexander
Pcmeno kňaza : kiralyialexander1762
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 684
Poradie : 167990
Citát : Királyi Alexander.Natus 4. Jul. 1762. in Nádszegh. Theologiam cum quinto a. qua theologus practicus in seminario generali Posoniensi 1789. absolvit. 1790. in domo presbyterorum Tirnaviae transegit. Cooperatorem egit in Nádszegh. 1793. obtinuit parochiam in Tallós. Ibidem 20. Oct. 1795. stabilita congrua pro cooperatore. 1821. transivit in Nagy-Czétény, ubi † 23. Aug. 1831.
Preklad : Narodil sa 4. júla 1762 v Trsticiach. Teológiu absolvoval v bratislavskom generálnom seminári v r. 1789 po piatom ročníku. Rok 1790 strávil v kňazskom dome v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Trsticiach. V r. 1793 obdržal farnosť v Tomášikove. Tam 20. októbra 1795 stanovili miesto kaplána. V r. 1821 prešiel do Veľkého Cetína, kde † 23. augusta 1831.