logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3175
Meno kňaza : Kendfalvay, Ľudovít
Pcmeno kňaza : kendfalvayludovit1828
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 681
Poradie : 167640
Citát : Kendfalvay (Leindorfer) Ludovicus.Natus 12. Dec. 1828. Bittsae in cottu Trencsény. Fuit baptisatus judaeus. Theologiam Strigonii absolvit. 19. Jun. 1853. ordinatus. Cooperatorem egit in Vedrőd, 1. Apr. 1855. admin. et subin parochus in Szokolócz. Ob gravem dissensionem cum patrono, cujus fratrem aug. conf. addictum et insuper suicidam ad cryptam cath. inhumare detrectavit, recedere necessitatus. 1860. impetravit Alsópalojtam, quam mox, nempe 9. Mart. 1861. cum Ó-Tura permutavit, ubi calvariam incepit aedificare. 12. Mart. 1863. praesentatus ad Visk. Inde 10. Oct. 1879. transivit ad Zseliz, ubi † 13. Febr. 1883.
Preklad : Narodil sa 12. decembra 1828 v Bytči v Trenčianskej župe. Bol pokrsteným židom. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 19. júna 1853 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Voderadoch, 1. apríla 1855 sa stal administrátorom a hneď nato farárom v Sokolovciach. Kvôli ťažkým sporom s patrónom, ktorého brat bol evanjelik a navyše pochoval samovraha do katolíckej krypty, bol nútený ustúpiť. V r. 1860 získal Dolné Plachtince, ktoré 9. marca 1861 vymenil so Starou Turou, kde začal stavať kalváriu. Od 12. marca 1863 pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom. Odtiaľ prešiel 10. októbra 1879 do Želiezoviec, kde † 13. februára 1883.