logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3135
Meno kňaza : Katona, Štefan
Pcmeno kňaza : katonastefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 677
Poradie : 167240
Citát : Katona Stephanus.Boroszloviensis ex cottu Sáros. 6. Apr. 1717. susceptus ad alumnatum Budensem Széchényianum. 24. Sept. 1718. ord. et expeditus in curam animarum. 7. Apr. 1719. investitus parochus in Koss. Hinc transivit ad Nagy-Szeleszény, ubi 22. Jun. 1722. investitus et usque 1728. operatus est. Subin parochus in Jekelfalva, ubi † 12. Aug. 1738.
Preklad : Z Brestova v Šarišskej župe. 6. apríla 1717 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 24. septembra 1718 bol vysvätený za kňaza a vyslaný do duchovnej správy. 7. apríla 1719 bol ustanovený za farára v Koši. Odtiaľ prešiel do Sľažian, kde bol ustanovený 22. júna 1722 a pracoval až do r. 1728. Nato sa stal farárom v Jaklovciach, kde † 12. augusta 1738.

Číslo záznamu : 29305
Meno kňaza : Katona, Štefan
Pcmeno kňaza : katonastefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 96
Poradie : 7290
Citát : Katona Štefan
N. v Brestove, o. 1718. 1719 farár v Koši, 1722 v Sľažanoch, 1728 v Jaklovciach, kde z. 12.VIII.1738. NSP