logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3110
Meno kňaza : Kardhordó, Anton
Pcmeno kňaza : kardhordoanton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 675
Poradie : 166990
Citát : Kardhordó Antonius.Natus 31. Maji 1797. in Sasvár. Philosophiam Tirnaviae, theologiam in Pázmáneo absolvit. 17. Mart. 1822. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szered. 1825. obtinuit parochiam Sempte. Hinc 4. Oct. 1827. praesentatus in Nagy-Surány, ubi † 9. Jan. 1874.
Preklad : Narodil sa 31. mája 1797 v Šaštíne. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Pázmáneu. 17. marca 1822 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Seredi. V r. 1825 obdržal farnosť Šintava. Od 4. októbra 1827 bol v Šuranoch, kde † 9. januára 1874.

Číslo záznamu : 59786
Meno kňaza : Kardhordó, Anton
Pcmeno kňaza : kardhordoanton
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 642
Poradie : 10750
Citát : KARDHORDÓ, Anton (* 31.5.1797 Šaštín-Stráže, okr. Senica -1 8.1.1874 Šurany, okr. Nové Zámky) - prekladateľ.
Od r.1815 študoval filozofiu v trnavskom seminári, od r.1817 teológiu na Pázmaneu vo Viedni, r.1822 ho vysvätili za kňaza. V r.1822-1825 bol kaplánom v Seredi, od r.1825 farárom v Šintave a od r.1827 v Šuranoch. Z nemčiny preložil do bernolákovčiny učebnicu náboženstva Vinaučování katolického náboženstva v otázkách a odpoveďách (Trnava 1829). R.1858 založil nadáciu pre chudobných žiakov.
EVA FORDINÁLOVÁ