logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37108
Meno kňaza : Kalás, Gejza
Pcmeno kňaza : kalasgejza
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8620
Citát : KALÁSZ, Gejza
* nar. 12.2.1910 Davidov, ord. 2.4.1933, +23.3.1965 Giraltovce
* pre Satmársku diecézu, kaplán Užhorod, Mukačevo, Tibava, Berehovo, administrátor Douhe, 1947 administrátor Čičarovce, tribunálny sudca, konzultor pre Satmársku diecézu, 1956 administrátor Giraltovce, 1964 na dôchodku.
AACass Necrologium, č. 389.>