logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2080
Meno kňaza : Juraj (Hrádok, 1560)
Pcmeno kňaza : jurajhradok1560
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 591
Poradie : 156690
Citát : Georgius.Occurrit 1560. parochus in Hradok (Hradek). De quo visitator hujus a. adnotavit: „Oblongus statura, doctrinae brevis. Sacris initiatus Viennae per rev. d. Urbanum Labacensem a. Dom. 1551. Uxoratus, pauper, humilis, obediens, rei uxoriae potens, et omnia sacramenta, caeremonias et ritus ecclesiae tenet instar ecclesiae Romanae. Acommunitate laudatur.“
Preklad : V r. 1560 sa objavuje ako farár v Hrádku. O ktorom vizitátor toho roka poznačil: „Podlhovastej postavy, krátko učený. Vysviacku prijal vo Viedni z rúk najdôst. p. Urbana roku Pána 1551. Ženatý, chudobný, pokorný, poslušný, mocný v úsudku, a všetky sviatosti, ceremónie a cirkevné obrady drží podľa rímskej cirkvi. Spoločenstvo ho chváli.“