logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29247
Meno kňaza : Jauer, Jozef
Pcmeno kňaza : jauerjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 90
Poradie : 6710
Citát : Jauer Jozef
N. 21.I.1805 v B. Štiavnici, o. 1829, kaplán, 1838 farár v N. Lehote, 1841 v J. Lehote, 1842 v Skl. Tepliciach, 1859 dekan, 1872 AS. Z. 24.XI.1881.

Číslo záznamu : 30912
Meno kňaza : Jauer, Jozef
Pcmeno kňaza : jauerjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 43
Poradie : 3470
Citát : Jauer Jozef
N. 21.1.1805 v B. Štiavnici. O. 1829. K, 1838 F v N. Lehote, 1842 v Skl. Tepliciach, 1859 D, 1872 AS. Z. 24.11.1881.