logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2857
Meno kňaza : Jaslóci, Juraj
Pcmeno kňaza : jaslocijuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 656
Poradie : 164460
Citát : Jaszlóczy Georgius.Fuit ab 1661. usque 1663. parochus in Báhomy. 25. Apr. 1665. investitus in Galgócz. Hinc 3. Maji 1666. in Rózsavölgy, ubi usque 1669. mansit. 6. Apr. 1672. investituram accepit pro Krakován, ubi 10. Febr. 1674. successorem nactus.
Preklad : Od r. 1661 do r. 1663 bol farárom v Báhoni. 25. apríla 1665 bol ustanovený v Hlohovci. Nato 3. mája 1666 v Ružindole, kde zostal až do r. 1669. Od 6. apríla 1672 pôsobil v Krakovanoch, kde 10. februára 1674 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 44941
Meno kňaza : Jaslóci, Juraj
Pcmeno kňaza : jaslocijuraj
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 40
Citát : Až v r. 1673 okolo sviatku Narodenia Panny Márie, dostali katolíci kostol späť a aj katolíckeho kňaza. V tom období sa spomína ako varínsky farár kňaz Juraj Jaslóci (1673 - 1676), ktorý najprv pôsobil v ostrihomskom biskupstve ( Krakovany), 1674 bol vo Varíne napadnutý a zranený nekatolíkmi, akože to boli zbojníci.

Číslo záznamu : 65757
Meno kňaza : Jaslóci, Juraj
Pcmeno kňaza : jaslocijuraj
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 60
Poradie : 2240
Citát : Jaslóci Juraj (Jaslóczy).
(Nitriansky) Kanonik spomínajúci sa v r. 1672 — 1683. Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy. V r. 1661 — 1663 bol farárom v Báhoni. R. 1665 bol menovaný za farára do Hlohovca. V r. 1666 — 1669 zas pôsobil v Ružindole. R. 1672 sa stal farárom v Krakovanoch. 7.11. toho roku ho biskup Tomáš Pálfy menoval za nitrianskeho kanonika, no nevedno, kedy sa presťahoval do Nitry. 25.12.1682 sa spomína ako hradňanský arcidiakon. R. 1683 zas ako bátsky opát a kanonik- dekan.