logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2012
Meno kňaza : Jarek, Juraj Jozef
Pcmeno kňaza : jarekjurajjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 587
Poradie : 156010
Citát : Garek Georgius, Josephus.Investitus 1. Maji 1687. parochus in Zavada et Prassicz, hinc mense Aug. 1689. transivit ad Nagy- et Kis-Ugrócz, ubi usque 1694. operatus est.
Preklad : 1. mája 1687 bol ustanovený za farára v Závade a Prašiciach, odtiaľ prešiel v mesiaci auguste 1689 do Veľkých a Malých Uheriec, kde pracoval až do r. 1694.

Číslo záznamu : 29243
Meno kňaza : Jarek, Juraj Jozef
Pcmeno kňaza : jarekjurajjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 89
Poradie : 6670
Citát : Jarek Juraj
1687 farár v Závade a Prašiciach, 1689 vo V. Uherciach. NSP