logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2788
Meno kňaza : Jakucz, Jakub
Pcmeno kňaza : jakuczjakub
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 649
Poradie : 163770
Citát : Jakucz Jacobus.Galgóczensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1662. baccalaureus, 1663. magister philosophiae promotus. Theologiam in coll. gen. absolvit et 4. Oct. 1665. ordinatus. 21. Oct. ejusdem a. investitus parochus in Handlova, ubi e legatis Josephi Messei cathedram curavit. Hinc 20. Oct. 1668. in l. r. citte Szent-György, sed exhinc 1670. iterum remigravit ad Handlova. Inde 29. Mart. 1671. investitus in Német-Próna, ubi usque 1673. operatus est.
Preklad : Hlohovčan. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1662 bakalárom, v r. 1663 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári a 4. októbra 1665 bol vysvätený za kňaza. 21. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Handlovej, kde pôsobil z poverenia Jozefa Messeia. Odtiaľ prešiel 20. októbra 1668 do slobodného kráľovského mesta Svätý Jur, ale v r. 1670 sa znovu navrátil do Handlovej. 29. marca 1671 bol ustanovený v Nemeckom Pravne, kde pracoval až do r. 1673.

Číslo záznamu : 29200
Meno kňaza : Jakucz, Jakub
Pcmeno kňaza : jakuczjakub
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 85
Poradie : 6240
Citát : Jakucz Jakub
Hlohovčan, 1665 farár v Handlovej, 1668 vo Sv. Jure pri Bratislave. 1670 zase v Handlovej, 1671 v N. Pravne. NSP