logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2748
Meno kňaza : Jachan, Martin František
Pcmeno kňaza : jachanmartinfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 647
Poradie : 163370
Citát : Jachan Martinus, Franciscus.28. Aug. 1714. investitus parochusin Vieszka. Hinc 16. Mart. 1716. in Nagy-Lovcsa, sed mox ad Zsdány transivit. Ubi usque 1728. operatus est. 14. Sept. 1733. investituram accepit in Spácza, ubi usque 1734. mansit. Ab 1739. operatus est in Felsö-Zsember. Usque † 9. Nov. 1750. (Juxta Schemat. hist. Neosol. 1876. p. 349. tempus ab 1678. usque 1687. etiam in Nagy-Lovcsa transegit.)
Preklad : 28. augusta 1714 bol ustanovený za farára vo Vieske. Potom 16. marca 1716 vo Veľkej Lovči, ale hneď prešiel do Ždane, kde pracoval až do r. 1728. 14. septembra 1733 prijal úrad v Špačinciach, kde zostal až do r. 1734. Od r. 1739 pracoval v Horných Žemberovciach až do † 9. novembra 1750. (Podľa Schemat. hist. Neosol. 1876, s. 349, obdobie od 1678 do 1687 bol aj vo Veľkej Lovči.)

Číslo záznamu : 29190
Meno kňaza : Jachan, Martin František
Pcmeno kňaza : jachanmartinfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 84
Poradie : 6140
Citát : Jachan Martin
1714 farár vo Vieske, 1716 v Lovči, odkiaľ hneď odišiel do H. Ždane, 1733 v Špačinciach, 1739 v H. Žemberovciach. Z. 9.XI.1750.