logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2648
Meno kňaza : Hulimann, Matej
Pcmeno kňaza : hulimannmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 637
Poradie : 162370
Citát : Hulimann Mathias.Theologiam qua speculativus in Pázmáneo absolvit. 4. Apr. 1712. investitus parochus in Pöstyén. Ibidem 1713. Paulus Zichy peregit visitationem. Hinc 28. Mart. 1715. in Ardanócz, ubi usque 1725. operatus est.
Preklad : Teológiu absolvoval v Pázmáneu. 4. apríla 1712 bol ustanovený za farára v Piešťanoch. Tam v r. 1713 vykonal Pavol Ziči vizitáciu. Odtiaľ prešiel 28. marca 1715 do Ardanoviec, kde pracoval až do r. 1725.