logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31687
Meno kňaza : Hudec, Štefan (1912-1986)
Pcmeno kňaza : hudecstefan1912
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 192
Poradie : 20510
Citát : Hudec Štefan, n. 24. 9. 1912 v Nedašovciach, o. 5. 2. 1939, kapl. Č. Balog, 1940 kapl. Podkonice, 1941 kapl. D. Huta, 1945 spr. f. Hrachovište, 1947 spr. f. H. Hámre, 1951 okr. dekan okr. novobanského, 1963 spr. f. Brezno, 1964 okr. dekan brezniansky, 1970 spr. f. Oslany

Číslo záznamu : 63170
Meno kňaza : Hudec, Štefan (1912-1986)
Pcmeno kňaza : hudecstefan1912
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3740
Citát : Štefan Hudec, nar. 24.9.1912 v Nedašovciach. Za kňaza bol vysvätený 5.2.1939. Kaplánom bol v Čiernom Balogu, v Podkoniciach (1940) a v Detvianskej Hute (1941). SF bol v Hrachovišti (1945) a v Horných Hámroch (1947), kde bol v roku 1951 vymenovaný za okresného dekana pre novobanský okres. Od roku 1963 sa stal SF v Brezne a o rok neskôr breznianskym okresným dekanom. SF Oslany bol od roku 1970. Bol aktivistom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris, od 1982 dôchodca. Zomrel 22.12.1986 a pochovaný je v Žabokrekoch nad Nitrou spolu s priateľmi, kňazmi Justínom Beňuškom (1918 - 2011), Silvestrom Hančiským (1894 - 1970) a Štefanom Gáliom (1882 -1970).