logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 67003
Meno kňaza : Hric, Ondrej
Pcmeno kňaza : hricondrej
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 272
Poradie : 2430
Citát : Hric Andreas, nat. 12. Sept. 1868 in Biacovce 1927. sus-
ceptus in dioec. 1927 adm. in Brezová, 1929 in Modrová
et St. Lehota, 1930 in Litava 1932. Paroch. in Čajkov.