logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2576
Meno kňaza : Horváth-Aitich, Michal
Pcmeno kňaza : horvathaitichmichal1804
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 631-632
Poradie : 161650
Citát : Horváth-Aitich Michael.Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1804. terminavit. Cooperatorem egit in Valle Mariano. Ab 1805. in Cseklész, ab 1807. in Udvard, ab 1809. in Érsekujvár, et ab 1811. Budae in praesidio. Hinc 18. Aug. 1812. praesentatus parochus in Bajta, ubi ab 1820. VADnus surr. Ab 1826. ord. Distr. Hont. inf. Inde 28. Jul. ejusdem a. in Kemencze. Ibidem VADni munus retinuit, ubi † 28. Jul. 1826. Fuit compl. cottus tab. jud. assessor.
Preklad : Teológiu ukončil v Pázmáneu po štvrtom ročníku v r. 1804. Ako kaplán pôsobil v Marianke. Od r. 1805 v Čeklísi čiže Bernolákove, od r. 1807 v Dvoroch nad Žitavou, od r. 1809 v Nových Zámkoch, a od r. 1811 v Budíne na prezídiu. Odtiaľ sa 18. augusta 1812 stal farárom v Bajtave, kde bol od r. 1820 zastupujúcim dištriktuálnym dekanom. Od r. 1826 bol riadnym dekanom hornohontianskeho dištriktu. Od 28. júla toho roka pôsobil v Kemencze. Tam zastával úrad vicedekana a tam † 28. júla 1826. Bol prísediacim súdnej tabule.