logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36925
Meno kňaza : Holub, Ján
Pcmeno kňaza : holubjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 6790
Citát : HOLLUPP, Ján [Holub]
* nar. 15.7.1794 Prešov - Solivar, ord. 28.8.1819 Košice – A. Szabó, +15.2.1855 Vranov nad Topľou
* štúdiá – Košice, 1.10.1819 kaplán Zborov, 8.1.1822 Veľký Šariš, 4.3.1822 - 1835 administrátor Sedlice, 1835 - 1855 administrátor - farár Vranov nad Topľou, 1844* prísediaci súdnej tabule Zemplínskej stolice.
* AACass, Krstný list z 9.9.1816. B. 1832. D. 1857, s. 111. Sch. 1824, s. 62; 1826, s. 62; 1828, s. 57; 1829, s. 57; 1833, s. 56; 1837, s. 105; 1838, s. 105; 1839, s. 191; 1844, s. 116; 1847, s. 116; 1853, s. 132; 1855, s. 140.>