logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27279
Meno kňaza : Hainrich, Ján
Pcmeno kňaza : hainrichjan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 2680
Citát : Hainrich, Ján (* 25. apríla 1863 Žilina – + 11. júna 1917 Slaská, okres Žiar nad Hronom) — kňaz Banskobystrickej diecézy.
Teologické štúdiá absolvoval zrejme v biskupskom kňazskom seminári v Banskej Bystrici a stal sa kňazom Banskobystrickej diecézy. Ako kaplán pôsobil v Trubíne (dnes súčasť obce Lovčica-Trubín, okres Žiar nad Hronom), Beňuši, znova v Trubíne, vo Veľkých Uherciach a v Novej Bani. Neskôr spravoval farnosť v Hornej Ždani. Od roku 1896 bol farárom v Slaskej.

Číslo záznamu : 29033
Meno kňaza : Hainrich, Ján
Pcmeno kňaza : hainrichjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 68
Poradie : 4570
Citát : Hainrich Ján
N. 25.IV.1863 v Žiline, o. 1866, kaplán v Trubíne, Beňuši, Trubíne, V. Uherciach, N. Bani, SF v H. Ždani, 1896 farár v Slaskej. Z. 11.VI.1917, 54 r.

Číslo záznamu : 30818
Meno kňaza : Hainrich, Ján
Pcmeno kňaza : hainrichjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2530
Citát : Hainrich Ján
N.25.4.1863 v Žiline. O. 1866. K v Trubíne, Beňuši, Trubíne, V. Uherciach. N. Bani. SF v Hor. Ždani. 1896 F v Slaskej. Z. 11.6.1917.

Číslo záznamu : 63114
Meno kňaza : Hainrich, Ján
Pcmeno kňaza : hainrichjan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 268
Poradie : 3180
Citát : Ján Hainrich, nar. 25.4.1863 v Žiline, teologické štúdiá absolvoval v BB a po skončení štúdia bol v roku 1886 ord. Ako kaplán pôsobil v Trubíne (dnes súčasť obce Lovčica - Trubín, Beňuši, znova v Trubíne, vo Velkých Uherciach a v Novej Bani. V roku 1894 spravoval farnosť v Hornej Ždani. Od roku 1896 bol farárom v Slaskej, kde aj zomrel 11.6.1917.